Covid-19 smitterverntiltak

Vi videreformidler anbefalinger, pålegg og forskrifter fra regjeringen og Bergen kommune.

Oppdatert 18. januar 2021.  

  • Maksimum 50 personer ved gravferd og seremonier.  

  • Grunnet kravet om sosial distansering (for personer ikke fra samme husstand), er maksimum antall personer ved enkelte seremonisteder lavere enn 50, da disse lokalene er mindre, og avstand således ikke vil kunne opprettholdes i disse. Klikk her for å se en liste over seremonisteder med oppgitt antall maksimum personer.  

  • Maksimum 10 personer ved minnesamvær.

  • Hold minst en meter avstand til andre.

  • Ingen håndhilsing.

  • Ingen klemming.

  • Er du syk -- bli hjemme.

  • Oppretthold god håndhygiene.  Hyppig vask med såpe og vann, eller hånddesinfeksjon.

  • Vi er pålagt å føre lister over besøkende ved gravferder, av smittesporingshensyn.  Listene blir oppbevart i inntil ti dager, og deretter makulert. 

Vi tilbyr streaming (direktesending via internett) av seremonier. 

Vi oppfordrer våre kunder å møte oss på vårt kontor for planleggingssamtalen. Vi ivaretar alle nødvendige tiltak for å redusere smitterisiko slik at vi kan gjennomføre et møte trygt for alle. Derfor ber vi også om at det ikke deltar flere enn nødvendig i avtalt møte hos oss. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  • Facebook - Hvit Circle

MEDLEM