Covid-19 smitterverntiltak

Vi videreformidler anbefalinger, pålegg og forskrifter fra regjeringen og Bergen kommune.

Oppdatert 11. august 2021.   Gjelder fra og med 12. august 2021.

 • Munnbind er påbudt når det er fare for at det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.

 • Hold minst én meter avstand til andre.

 • Ingen håndhilsing.

 • Ingen klemming.

 • Har du forkjølelsessymptomer -- bli hjemme.

 • Oppretthold god håndhygiene.  Hyppig vask med såpe og vann, eller hånddesinfeksjon.

 • Maksimum 1000 personer ved gravferd og seremonier, under flere forutsetninger (se under).

 • Grunnet kravet om sosial distansering (for personer ikke fra samme husstand), er maksimum antall personer ved enkelte seremonisteder lavere enn 1000, da disse lokalene er mindre, og avstand således ikke vil kunne opprettholdes i disse. Klikk her for å se en liste over seremonisteder med oppgitt antall maksimum personer.  

 • Kontakt oss for informasjon om restriksjoner for den aktuelle seremonien. 

 • Påmelding til seremonier skjer via våre minnesider for mange seremonier. For andre seremonien gjelder påmelding via de nærmeste pårørende, eller i døren. 

 • Vi er pålagt å føre lister over besøkende ved gravferder, av smittesporingshensyn.  Listene blir oppbevart i 14 dager og deretter makulert, med mindre det er bruk for dem av smittesporingshensyn. 

Vi tilbyr streaming (direktesending via internett) av seremonier, fra kr 3500.

Vi oppfordrer våre kunder å møte oss på vårt kontor for planleggingssamtalen. Vi ivaretar alle nødvendige tiltak for å redusere smitterisiko slik at vi kan gjennomføre et møte trygt for alle. Derfor ber vi også om at det ikke deltar flere enn nødvendig i avtalt møte hos oss. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.