Covid-19 smitterverntiltak

Vi videreformidler anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og forskrifter fra Bergen kommune.

Gjelder fra og med 23. september:

  • Maksimum 200 personer ved gravferd og seremonier.

  • Grunnet kravet om sosial distansering (for personer ikke fra samme husstand), er maksimum antall personer ved enkelte seremonisteder lavere enn 200, da disse lokalene er mindre, og avstand således ikke vil kunne opprettholdes i disse. Klikk her for å se en liste over seremonisteder med oppgitt antall maksimum personer.  

  • Hold minst en meter avstand til andre.

  • Ingen håndhilsing.

  • Ingen klemming.

  • Er du syk -- bli hjemme.

  • Oppretthold god håndhygiene.  Hyppig vask med såpe og vann, eller hånddesinfeksjon.

  • Vi er pålagt å føre lister over besøkende ved gravferder, av smittesporingshensyn.  Listene blir oppbevart i inntil ti dager, og deretter makulert. 

Vi oppfordrer våre kunder å møte oss på vårt kontor for planleggingssamtalen. Vi ivaretar alle nødvendige tiltak for å redusere smitterisiko slik at vi kan gjennomføre et møte trygt for alle. Derfor ber vi også om at det ikke deltar flere enn nødvendig i avtalt møte hos oss. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  • Facebook