Covid-19 smitterverntiltak

Vi videreformidler anbefalinger, pålegg og forskrifter fra regjeringen og Bergen kommune.

Oppdatert 14. april 2021.   Gjelder fra og med 16. april 2021.

 • Maksimum 100 personer ved gravferd og seremonier, under flere forutsetninger (se under).

 • Grunnet kravet om sosial distansering (for personer ikke fra samme husstand), er maksimum antall personer ved enkelte seremonisteder lavere enn 100, da disse lokalene er mindre, og avstand således ikke vil kunne opprettholdes i disse. Klikk her for å se en liste over seremonisteder med oppgitt antall maksimum personer.  

 • Dersom deltakere ved seremoni skal synge kan maksimum antall personer vil således bli ytterligere redusert. Dette kan unngås ved at man i stedet for allsang velger solister (sang og/eller instrumentalt).

 • Kontakt oss for informasjon om restriksjoner for den aktuelle seremonien. 

 • Påmelding til seremonier skjer via våre minnesider. Personer som ikke er påmeldt risikerer dessverre å ikke bli sluppet inn i seremonilokalet.

 • Hold minst én meter avstand til andre, to meter ved allsang.

 • Ingen håndhilsing.

 • Ingen klemming.

 • Er du syk -- bli hjemme.

 • Oppretthold god håndhygiene.  Hyppig vask med såpe og vann, eller hånddesinfeksjon.

 • Vi er pålagt å føre lister over besøkende ved gravferder, av smittesporingshensyn.  Listene blir oppbevart i inntil ti dager, og deretter makulert. 

Vi tilbyr streaming (direktesending via internett) av seremonier, fra kr 3500.

Vi oppfordrer våre kunder å møte oss på vårt kontor for planleggingssamtalen. Vi ivaretar alle nødvendige tiltak for å redusere smitterisiko slik at vi kan gjennomføre et møte trygt for alle. Derfor ber vi også om at det ikke deltar flere enn nødvendig i avtalt møte hos oss. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.