top of page

Musikkforslag

Spill på de strengene dere ønsker.

Musikk er en viktig del av enhver gravferdsseremoni.  Ingenting spiller på følelsene våre slik som musikk gjør. Man kan få fram gode minner, ettertanke, tristhet, glede og melankoli.  Det kan være fint å velge musikk som den avdøde var glad i, eller som du/dere som pårørende knytter til den avdøde. Musikkverdenen har et vell at stykker som på sitt vis kan passe til en gravferd.

Seremonier i Den norske kirke inneholder vanligvis tre selvvalgte musikkstykker, og tre salmer, og alle disse skal på forhånd godkjennes av prest og/eller organist. Kun ett av disse selvvalgte musikkstykkene skal spilles av digitalt ved en kirkelig gravferdsseremoni. Ved seremonier i andre trossamfunn er det andre regler. Man kan velge å leie inn en eller flere sangere, samt instrumenter som for eksempel cello, fløyte eller trompet. Organisten i kirken kan vanligvis spille både på orgel og piano/flygel. Her har vi funnet fram et knippe musikkstykker som kan passe, eller være til inspirasjon. 

I hver spilleliste kan du rulle nedover.

Klassisk
Salmer
Viser, ballader etc. 
bottom of page