top of page

Huskeliste

Abonnementer

De pårørendes oppgaver:

 1. Informere familie, pårørende og venner

 2. Ta hånd om husdyr

 3. Ta kontakt med oss

 4. Bestemme hvem skal stå ansvarlig for gravferden

 5. Ta hånd om forsikringer, abonnementer, kontoer på sosiale medier, telefon, fagforening etc. (se under)

 6. Tømme kjøleskap og kaste søppel

 7. Vanne blomster

 8. Skru ned varmeovner

 9. Forebygge innbrudd

 10. Hente eiendeler på sykehuset eller institusjon

 11. Meddele vaske-/hushjelp, samt hjemmehjelp

 12. Levere tilbake hjelpemidler og trygghetsalarm

 13. Levere medisiner til apoteket

 14. Makulere legitimasjonskort, pass og førerkort

 15. Makulere bank- og kredittkort

 16. Sende avdødes regninger til banken, slik at disse blir betalt

 17. Samle inn reservenøkler

 18. Ta hånd om privatbil

 19. Endre fester til graver som avdøde har hatt ansvaret for     

 20. Minnetale til seremonien, utformes sammen med prest eller gravferdstaler 

 21. Ta hånd om arv/skifte, evnt. i samarbeid med advokat

 22. Fremme krav til NAV. Det går ikke automatisk. Aktuelle ytelser kan være:

 •      gjenlevendepensjon

 •      barnepensjon

 •      ytelser til tidligere familiepleiere

 •      stønad til gravferd og båretransport

ABONNEMENTER, MEDLEMSKAP, SOSIALE MEDIER etc. 

De etterlatte bør huske å si opp medlemskap avdøde eventuelt har hatt i foreninger og/eller trossamfunn. Medlemskapet kan for eksempel ha vært knyttet til sport, hobby, politikk, fagforeninger eller ideelle organisasjoner. Også eventuelle abonnementer på avis og/eller magasiner bør sies opp. 

Mange har i dag profiler og kontaktinformasjon knyttet til ulike nettbaserte tjenester. Eksempler på dette kan være kontoer og profiler i sosiale medier (facebook, twitter, snapchat, blogg m.m.) For de etterlatte vil det kunne være vanskelig å skaffe seg oversikt og tilgang til avdødes ulike profiler og kontoer.  Det er i dag ulike aktører som kan være behjelpelig med å få en oversikt over avdødes profiler/kontoer.  Aktørene vil også kunne hjelpe til med å slette ulike profiler/kontoer.  Slik bistand vil man blant annet kunne få på www.slettmeg.no Noen velger også å beholde avdødes profiler, men gjøre dem om til minnesider. Dette kan du lese mer om på Facebooks egne hjelpesider.  

   

For oppsigelse av telefonabonnement, bør telefonoperatøren hvor avdøde har sitt abonnement kontaktes. Det er mulig bedriften vil be deg om bekreftelse på dødsfallet, som kan fås fra Tingretten. Når abonnementet sies opp, vil også oppføringer i katalogtjenester på nettet (f.eks. 1881.no og gulesider.no) slettes automatisk etter noen dager.  Skjer ikke dette, kan man kontakte de enkelte katalogtjenestene og be dem slette oppføringen.

Byråets oppgaver (i samarbeid med pårørende).

 1. Vi sender melding om dødsfallet til Tingretten, som gir melding Folkeregisteret og NAV.

 2. Svøp / syning av avdøde, med eller uten prest tilstede, etter avtale med byrået som tilrettelegger og bestiller tid

 3. Valg av seremoni / sted, kirke eller kapell

 4. Valg av gravsted

 5. Valg av type seremoni: begravelse, bisettelse (kremasjon) eller askespredning 

 6. Avtale med sykehjem / institusjon / sykehus

 7. Avtale med prest eller annen seremonileder 

 8. Avtale øvrige detaljer rundt seremonien

 9. Dødsannonse til ønsket avis

 10. Sanghefte / program

 11. Blomster til seremonien

 12. Minnestund etter seremonien, byrået er behjelpelig å tilrettelegge

 13. Gravsted, og formidling av gravstein

 14. Byrået er behjelpelig med søknad gravferdsstønad NAV hvis dette er aktuelt, iht. rettningslinjer som foreligger fra NAV.  Les mer om dette her.

bottom of page