Huskeliste

De pårørendes oppgaver.
 1. Informere familie, pårørende og venner

 2. Ta hånd om husdyr

 3. Ta kontakt med oss

 4. Bestemme hvem skal stå ansvarlig for gravferden

 5. Ta hånd om forsikringer, abonnementer, kontoer på sosiale medier, telefon, fagforening etc.

 6. Tømme kjøleskap og kast søppel

 7. Vanne blomster

 8. Skru ned varmeovner

 9. Forebygge innbrudd

 10. Hente eiendeler på sykehuset eller institusjon

 11. Meddele vaske-/hushjelp, samt hjemmehjelp

 12. Levere tilbake hjelpemidler og trygghetsalarm

 13. Levere medisiner til apoteket

 14. Makulere legitimasjonskort, pass og førerkort

 15. Makulere bank- og kredittkort

 16. Sende avdødes regninger til banken, slik at disse blir betalt

 17. Samle inn reservenøkler

 18. Ta hånd om privatbil

 19. Endre fester til graver som avdøde har hatt ansvaret for     

 20. Minnetale til seremonien, utformes sammen med prest eller gravferdstaler 

 21. Ta hånd om arv/skifte, evnt. i samarbeid med advokat

 22. Fremme krav til NAV. Det går ikke automatisk. Aktuelle ytelser kan være:

 •      gjenlevendepensjon

 •      barnepensjon

 •      ytelser til tidligere familiepleiere

 •      stønad til gravferd og båretransport

Dette gjør vi (i samarbeid med de pårørende).
 1. Vi sender melding om dødsfallet til Tingretten, som gir melding Folkeregisteret og NAV.

 2. Valg av seremoni / sted, kirke eller kapell

 3. Avtale med sykehjem / institusjon / sykehus

 4. Avtale med prest eller annen seremonileder 

 5. Dødsannonse til ønsket avis

 6. Sanghefte / program

 7. Valg av type seremoni: begravelse, bisettelse (kremasjon) eller askespredning 

 8. Blomster til seremonien

 9. Gravsted og formidling av gravstein​

 10. Minnestund etter seremonien, byrået er behjelpelig og tilrettelegge

 11. Gravsted, og formidling av gravstein

 12. Svøp / syning av avdøde, med eller uten prest tilstede, etter avtale med byrået som tilrettelegger og bestiller tid

 13. Byrået er behjelpelig med søknad gravferdsstønad NAV hvis dette er aktuelt, iht. rettningslinjer som foreligger fra NAV.  Les mer om dette her.