top of page

Urner

Et siste hvilested.

Urne er en spesiell vase som man oppbevarer en avdøds aske etter kremasjon. Dette er benyttet i mange sivilisasjoner verden over. Bisettelse er begrepet som brukes når den døde ikke umiddelbart blir begravet i jord, men kremert (evt. transportert til krematorium). Etter kremasjon blir en urne med asken satt ned i en gravlund eller asken kan bli spredd etter nærmere regler. Velges ingen urne fra vårt sortiment, leveres uten kostnad en standard, kommunal urne. Et miljøvennlig valg: Alle urner er alle produsert i et nedbrytbart naturmateriale.

bottom of page