top of page

Minnestund

catering.jpg.webp

Minnestund i menighetssal eller liknende.

Dersom seremonien holdes i en kirke, bruker man gjerne menighetssalen hvis en slik finnes i tilknytning til kirken. I motsatt fall finnes det ved enkelte kirker andre høvelige lokaler i nærheten. Man kan avholde minnestund med alt fra 20 personer, og opp til lokalets øvre kapasitet som naturligvis varierer. Mellom 25 og 50 personer til minnestund er vanlig. De ulike menighetene fakturerer en leiekostnad for lokalene, som pleier å være på omkring kr 2500-3500.

Vi anbefaler at familien på forhånd inviterer til minnestund. På denne måten vil man vite ganske nøyaktig hvor mange gjester som forventes, og kan bestille servering tilsvarende. Slik sparer man seg for både unødige utgifter i form av å bestille servering til for mange, men også for bekymringen for hvorvidt man har bestilt servering nok.

Er seremonien i kirken av det beskjedne slaget, og man på forhånd vet omtrentlig hvor mange som vil komme i bisettelsen / begravelsen, kan det være en god ide at man får presten / seremonilederen til å invitere de frammøtte til minnestund. Velges denne løsningen må man følgelig ta høyde for servering for det antall personer som stiller i seremonien. Dette er valg hver og enkelt får ta opp til vurdering, hva som er mest formålstjenlig.

"Åpent hus" offentlig annonsert i forkant frarådes.


Vi formidler catering og organisering/servering fra Kokke- og serveringstjenester / Le Chef.  Disse står for oppdekking, servering, rydding og utvask. De pårørende kan med andre ord anse seg selv utelukkende som gjester, i form av at de kommer til "duk og dekket bord" og kan forlate stedet uten arbeidsoppgaver. Vi får alltid gode tilbakemeldinger, for både servicen og maten, fra våre kunder som velger å benytte seg av dette.

Det vanligste å servere i en minnestund er snitter, tebrød, kaffe og te.

Du finner meny med priser ved å klikke her.  Prisene som vises (per person) er inkludert oppdekking, servering, utvask osv.  Vi minner om at lokalleie for f.eks. menighetssal kommer i tillegg. Alle kostnader for minnestund faktureres vårt byrå, og vi samler dette enkelt på vår samlefaktura til familien.Minnestund ved Grand Hotel Terminus.

Grand Hotel Terminus er som kjent et gammel, ærverdig og vakkert hotell, med mange større og mindre selskapslokaler. Velger man f.eks. å avholde seremonien ved Møllendal kapell eller i en av de sentrumsnære kirkene, anbefaler vi at minnestunden arrangeres ved Hotel Terminus. Parkering gjøres enkelt ved Bygarasjen, og hotellet er således en meget kort spasertur unna. Fra Møllendal reiser med bybanen fra Haukeland sykehus til like utenfor hotelles dør. 

Dette er et meget velegnet og flott sted til å arrangere minnestund. Du finner menyen til Grand Hotel Terminus ved å klikke her​Deres kuvertpris inkluderer lokalleie. Hotellet sender deres faktura til oss, og vi samler således dette på vår samlefaktura til familien.

ambriosa-tonnesen-selskapslokaler-norway-bergen-konfirmasjon-bryllup-dap-jubileum-begravel
bottom of page