Smittevern

Infection prevention

Hilsen til albuen
Vi videreformidler anbefalinger og forskrifter fra Bergen kommune og statlige myndigheter.   Oppdatert 14. januar 2022.
 • Høyeste tillatte antall personer i gravferdsseremonier er 200 personer.  I minnestunder er det tillatt med 50 personer. 

 • Hold minst en meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer. 

 • Det er påbudt å bruke munnbind dersom du ikke kan holde minst en meter avstand til andre.

 • Ingen klemming eller håndhilsing.  

 • Husk alltid god hoste- og håndhygiene.

 • Bli hjemme selv ved lette sykdomssymptomer.

 • Bli hjemme (karantene) ved smitte blant husstandsmedlemmer, uavhengig av vaksinestatus.

 • Vi (byrået) registrerer deltakende (navn og telefonnummer) i døren i kirken eller kapellet, på grunn av smittesporing.  Vi må også registrere hver enkeltes sitteplass.

We relay recommendations and regulations from the council and national authorities.   Updated 14 January 2022.
 • At funeral ceremonies, no more than 200 attendees are allowed.  At receptions, the limit is 50 people. 

 • Keep a distance of at least one metre to other people than members of your own household. 

 • It is mandatory to use a fase mask if you cannot keep the required distance.

 • Do not hug or shake hands.

 • Remember to retain good cough- and hand hygiene.

 • Stay at home even if you only feel slightly ill.

 • Stay at home (quarantine) in case of infection amongst household members, independently of vaccine status.

 • Visitors to church or the chapel will be registered (name and telephone number) due to infection tracking purposes.  We are also required to make note of where each guest is seated.