Programmer

Et program etter egne ønsker og behov.

Det er viktig for oss at gravferden gjenspeiler ønsker og tanker hos de gjenværende og evnt. den avdøde. Programheftet — ofte kalt sangheftet eller salmeheftet — er et program over gravferdens forløp.  Vi tilbyr en rekke forhåndsbestemte utseender på heftet — alle disse kan tilpasses med bilde og tekst.  Uavhengig av disse, kan du/dere fra blanke ark fullt og helt bestemme hvordan programheftet skal se ut.  

Eksempel på standard program. 

Standard papir.