top of page

Urnenedsettelse

White Structure

Urnen er klar etter en uke.

Selve kremasjonen skjer innen noen få dager etter (eventuell) seremoni er avholdt.  Deretter går det enda et par dager før urnen er klar for å bli satt ned i grav, eller eventuelt hentet ut for å foreta askespredning.

Urnen må settes ned innen seks måneder.

Gravplassloven § 12 fastslår at urnen må settes ned i graven, innen seks måneder etter dødsfallet.  Mange lurer på dette med tele i bakken, men det er et problem man kan se bort i fra.  Ved behov blir bakken tint opp med et dertil egnet apparat.  Er man i ferd med å oversitte fristen, sender Gravplassmyndigheten brev til fester for å minne om at nedsettelse må skje.  Dersom man avtaler tid og fristen har utløpt, vil Gravplassmyndigheten til slutt sette urnen ned i en anonym minnelund.

Ring Gravplassmyndigheten for å avtale tid.

Gravplassloven § 12 fastslår at urnen må settes ned i graven, innen seks måneder etter dødsfallet.  Mange lurer på dette med tele i bakken, men det er et problem man kan se bort i fra.  Ved behov blir bakken tint opp med et dertil egnet apparat.  Er man i ferd med å oversitte fristen, sender Gravplassmyndigheten brev til fester for å minne om at nedsettelse må skje.  Dersom man avtaler tid og fristen har utløpt, vil Gravplassmyndigheten til slutt sette urnen ned i en anonym minnelund.

Oppmøte på nedsettelsesdagen.

De fleste av de aller nærmeste pårørende velger å være tilstede ved urnenedsettelsen.  Ved bruk av ny grav, møter man opp ved kapellets hovedinngang dersom slikt finnes, eller ved gravplassens hovedinngang.  Spør gjerne oss eller Gravplassmyndigheten på telefon 55 59 32 01 hvis du er usikker på hvor du skal møte opp.  Ved bruk av eksisterende grav møter man opp ved graven.  Ved bruk av navnet minnelund møter man opp i minnelunden, ved monumentet.  Det er ikke mulig å være tilstede ved urnenedsettelse i anonym minnelund.  

Praktisk informasjon.

De frammøtte vil bli møtt av en representant (graver) fra Gravplassmyndigheten.  Graven vil på forhånd være gjort i stand, på den måten at en åpning er gravd opp.  På enhver urnegrav er det plass til fire urner, og sett i lys av dette vil ingen av urnene være i selve senteret av graven, men fordelt i de fire hjørner.  Graveren vil spørre om en av de fremmøtte vil senke urnen.   Urnen er utstyrt med en snor som forenkler prosessen.  Dersom ingen av de pårørende ønsker, vil graveren senke urnen ned i jorden, og dekke hullet med jord.  De pårørende må gjerne ta med seg lys, blomster, eller annet for sette ned.

Midlertidig gravminne / ventetegn.

Vårt byrå har på forhånd forsynt Gravplassmyndigheten med et trekors med navneplakett, et såkalt midlertidig gravminne eller ventetegn. Dette har graveren med seg, og setter ned etter at urnen er senket.   Ved en urnegrav kan gravstein monteres med en gang.  Likeså kan eventuell eksisterende gravstein føres på med det nye navn så snart urnen er satt ned.  Med mindre annet er avtalt, vil vår samarbeidspartner Sæthre Sten kontakte familien omtrent to uker etter seremonidagen.  Familien benytter den steinleverandør de selv ønsker.  

bottom of page